Home > Boeken > Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

 

De woorden van de verschillende boeken zullen voor het niveau A1 steeds gerangschikt zijn naar het volgende model.

 

Inhoud

 

1 Persoonlijke gegevens

1.1 Naam- en adresgegevens, beroep

1.2 Nadere informatie over personen

 

2 Wonen

2.1 Huis en inrichting

2.2 Comfort

 

3 Omgeving en natuur

 

4 Reizen en verkeer

4.1 De weg vinden

4.2 Vakantie

 

5 Eten en drinken

5.1 Voeding

5.2 Levensmiddelen

5.3 Uit eten gaan

 

6 Boodschappen

6.1 Boodschappen doen

6.2 Artikelen

 

7 Dienstverlening

7.1 Post, telefoon, internet

7.2 Diensten

 

8 Gezondheid

8.1 Lichaamsdelen en hoe je je voelt

8.2 Verzorging en medische zorg

 

9 Waarnemen en bewegen

 

10 Werk en beroep

 

11 School en opleiding

 

12 Vreemde talen

 

13 Vrije tijd en vermaak

 

14 Persoonlijke relaties en contacten

 

15 Politiek en maatschappij

 

16 Algemene begrippen

16.1 Plaats en ruimte

16.2 Tijd

16.3 Dagen, maanden, jaren

16.4 Eigenschappen en beoordeling

16.5 Veelgebruikte werkwoorden

 

17 Taalhandelingen

17.1 Aanwijzen en vragen

17.2 Commentaar geven en vragen

17.3 Gevoelens uitdrukken

17.4 Dingen regelen

17.5 Sociale omgang

17.6 Elkaar begrijpen

 

18 Getallen

18.1 Telwoorden

18.2 Rangtelwoorden